Historie

Riis Beboerforenings historie

I 2004 oplevede beboerne i Riis, at der – i forbindelse med etablering af chikaner på Vejlevej – blev opsat nye byskilte, hvor landsbyens navn pludselig blev stavet ”Ris” i stedet for ”Riis”. Dette vakte stor harme i lokalområdet og førte – sammen med et par andre punkter – til afholdelsen af et borgermøde på Vejlevej 148 i Riis den 22. juli 2004.


Et af punkterne på borgermødet var drøftelsen af etableringen af en beboerforening for borgerne i Riis By og omegn, så det blev muligt at udtrykke sig med større vægt i sager som for eksempel sagen om byskiltene. På borgermødet blev der nedsat en initiativgruppe, som arbejdede videre med idéen om stiftelsen af en forening.


Den 14. september 2004 blev der afholdt stiftende generalforsamling i stuen på Vejlevej 143 i Riis, og derefter var Riis Beboerforening en realitet.


Riis Beboerforening har siden eksisteret i bedste velgående og sørger hvert år for afholdelse af en række arrangementer, hvor beboerne i Riis og omegn får mulighed for at mødes og dyrke fællesskabet i det lille landsbysamfund. Faste punkter på programmet har gennem årene været Skt. Hans-festen, byfesten og det årlige julebanko. Udover disse aktiviteter har foreningens arrangementer blandt andet omfattet gåtur i Riis Bakker, fisketure, besøg hos Danish Crown, Siemens, TV Syd, Hancock Bryggeriet og Stormlunds Samling.


Foreningen har også stået for opsætning af en opslagstavle i Riis og etablering af nabohjælp, ligesom den har været involveret i anskaffelsen af en hjertestarter til Riis Friplejehjem samt i arbejdet for at få anlagt en cykelsti mellem Riis og Givskud.


… Og hvordan gik det så med byskiltene? Johh, der blev skam indsamlet 200 protest-underskrifter, og ”nogen” opsatte et ekstra ”i” med sort tape på de nye byskilte… Til sidst blev der sendt et brev med underskriftindsamlingen til Kulturministeriets Stednavneudvalg. Sagen endte med, at borgerne blev hørt: De nyopsatte byskilte blev pillet ned igen og skiftet ud med nogle andre nye skilte – hvorpå landsbyens navn igen var stavet ”Riis”. For Riis har heddet Riis i hvert fald siden 1499, og står det til beboerne er det lige præcis dét, landsbyen skal fortsætte med at hedde!