Praktisk info

Praktisk information


Alle beboere i Riis by og omegn kan blive medlemmer af Riis Beboerforening. Tilflyttere får et gratis medlemskab af foreningen det første år (forudsat at bestyrelsen bliver bekendt med tilflytningen).

 

Personer, som ikke bor i Riis by eller omegn, kan desuden blive medlem af foreningen, hvis de har en tilknytning til området, f.eks. fordi de tidligere har boet i området og ønsker at bevare en tilknytning hertil.

 

Kontingent for medlemskab er for tiden 50 kr. for en husstand med 1 medlem og 100 kr. for husstande med 2 eller flere medlemmer. (Fra foreningsåret 2022/2023 forhøjes kontingentsatserne til henholdvis 75 kr. og 150 kr.) Kontingentet kan betales kontant til et medlem af bestyrelsen, overføres til foreningens bankkonto reg.nr. 9513, kontonr. 4539104349 (adresse bedes angivet), eller betales med MobilePay til 55907 (skriv adressen i tekstfeltet og læg 2 kr. til kontingentet som gebyr for betaling med MobilePay).